25 maja 2018 roku w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest życie-na-kreskę z siedzibą przy ul. Marywilskiej 46/49, w Warszawie (kod pocztowy: 03-042), adres e-mail: marta@zycienakreske.com
  2. Dane jakie przetwarzamy przy zamówieniach to: imię, nazwisko, informacje o płatności, adres do wysyłki, adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu. Oprócz tego na naszej stronie używamy plików cookies i Google Analytics. Celem zbierania danych jest realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, ewentualnych reklamacji/wymian (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO), optymalizacja działania strony (cookies oraz Google Analytics, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia złożonego przez Ciebie w sklepie internetowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zamówienia na Twój adres.
  5. Dane udostępnione przez Ciebie będą tymczasowo udostępniane podmiotom trzecim niezbędnym to zrealizowania zamówienia tj. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej, podmiotom upoważnionym do obsługiwania odbiorów osobistych, księgowości (w przypadku wystawienia przez nas faktury) oraz podczas usługi hostingu. Oprócz tego odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie ale nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnych przepisów podatkowych i rachunkowych jesteśmy zobowiązani przechowywać dane przez okres 5 lat od terminu płatności podatku.