Project Description

Projekt zrealizowany pod okiem Krzysztofa Szklannego, w ramach studiów podyplomowych na Polsko Japońskiej Akademii. Zadanie polegało na stworzeniu Apokalipsy w programie Photoshop, na 80 warstwach.