Grafika dla Fundacji zajmującej się edukacją w obszarze niepełnosprawności oraz tworzeniem przestrzeni dostępnej dla wszystkich pod względem architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się.