Project Description

Layout, ilustracje i skład kalendarza zawierającego cytaty Marshalla Rosenberga – amerykańskiego psychologa krzewiącego ideę porozumienia bez przemocy. Szakal i Żyrafa reprezentują różne sposoby komunikowania się.

Kalendarz powstał z okazji Polskiego Festiwalu NVC, we współpracy z Beatą Kosiacką z Babskiej Dżungli, miejscem, które specjalizuje się w warsztatach z komunikacji i w coachingu opartym na empatycznym podejściu do siebie i świata, w tym relacji z innymi.