Sklep internetowy działający pod adresem zycienakreske.com prowadzony jest przez:

życie-na-kreskę
ul. Marywilska 46/49
03-042 Warszawa

– wpisane do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5242312579, Regon: 380193941.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego zycienakreske.com, składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Kupującego oraz zasad zwrotów i reklamacji.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego zycienakreske.com niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu sieci komórkowej lub stacjonarnego.
 3. zycienakreske.com w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego i przerwy nie wynikające z winy właściciela serwisu, a także spowodowane nimi możliwe opóźnienia w realizacji zamówień.
 4. zycienakreske.com zobowiązuje się do dostarczania Klientowi produktów wolnych od wad.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego zycienakreske.com.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego zycienakreske.com należy właściwie wypełnić formularz zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru tj. imię i nazwisko, dokładny adres kupującego, dokładny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane mogą być użyte przez zycienakreske.com w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego zycienakreske.com przy wybranych produktach w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Procedura składania zamówienia składa się z wyboru produktu i jego ilości, wyboru sposobu wysyłki/odbioru, wyboru sposobu płatności, podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia. 
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od zycienakreske.com potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie przez zycienakreske.com złożonej przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Zamówiony przez Kupującego towar może zostać dostarczony w zależności od jego wyboru:
  a) na wskazany podczas zamówienia adres,
  b) lub odebrany przez Kupującego osobiście w ustalonym wcześniej miejscu, w Warszawie.
 8. zycienakreske.com zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wybranych produktów. Ponadto zycienakreske.com ma prawo wyłączenia wybranych form dostawy i płatności dla Kupującego, w przypadku gdy zamawia on notorycznie produkty i ich nie odbiera lub składa zamówienia i je anuluje. Ponowne włączenie dla Kupującego zablokowanych form dostawy i sposobów płatności może nastąpić po wysłaniu drogą elektroniczną prośby o ich przywrócenie, a także po złożeniu 2 kolejnych zamówień opłaconych z góry i odebraniu przesyłek w ustalonym terminie.
 9. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć mailowo, na adres: marta@zycienakreske.com.

 

III. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW W MAGAZYNIE

 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Kupującego produktu lub gdy jego zakup od dostawcy zycienakreske.com nie będzie możliwy w określonym czasie, zycienakreske.com poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu ustalenia innego terminu dostawy lub zmiany zamówienia, w tym:
  a) anulowania zamówienia w całości (w tym przypadku zycienakreske.com będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowania części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
  c) podział zamówienia – część zamówienia zostanie zrealizowana od razu, natomiast druga część zamówienia, której realizacja nie jest możliwa natychmiast, zostanie zrealizowana w nowo ustalonym terminie (Kupujący nie będzie ponosił kosztów dodatkowej wysyłki produktów z drugiej części zamówienia).
 2. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia w sytuacji określonej w ustępie poprzedzającym zycienakreske.com zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę w przeciągi 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia.

 

IV. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego do momentu finalnego przygotowania do wysyłki przez zycienakreske.com przesyłki z zamówionym towarem.
 2. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu poprzez stronę sklepu internetowego zycienakreske.com lub też drogą poczty elektronicznej.
 3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:
  a) rezygnacji z całości zamówienia,
  b) rezygnacji z części zamówienia,
  c) adresu dostawy i telefonu kontaktowego,
  d) danych na fakturze.
 4. W przypadku rezygnacji z części lub z całości zamówienia, jeżeli Kupujący opłacił zamówienie z góry (tzw. przedpłata na konto), zycienakreske.com dokona zwrotu całości lub części (przy rezygnacji z części zamówienia) przelanej kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Kupującego informacji o rezygnacji. Zasady zwrotu należności opisane są szczegółowo w dalszej części niniejszego regulaminu.
 5. Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w procesie składania zamówienia.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. zycienakreske.com realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się z pracownikiem zycienakreske.com w celu ustalenia takiej możliwości, czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat, itp.
 2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski Klient może dokonać opłaty:
  a) przelewem bankowym – realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez zycienakreske.com.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta poprzez zaksięgowanie płatności na koncie zycienakreske.com.
  b) płatność przy użyciu PayPal 
 3. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone poza granicami Polski płatności można dokonać przelewem bankowym po uprzednim skontaktowaniu się z zycienakreske.com lub za pośrednictwem serwisu PayPal. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez zycienakreske.com wpłaty na konto bankowe sklepu zycienakreske.com lub konto PayPal.
 4. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia. Brak wpłaty w tym terminie równoznaczny jest z anulowaniem zamówienia przez Kupującego.

 

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłka zamówionego towaru na terenie Polski, od chwili jego opłacenia wynosi: – ok. 3-5 dni roboczych w przypadku koszulek, toreb i plakatów, ok. 15 dni roboczych w przypadku leżaków. Taki czas wynika z procesu produkcyjnego i współpracy z drukarniami, które na bieżąco obsługują zycienakreske.com. Wysyłką wszystkich przedmiotów, poza leżakami, zajmuje się życie-na-kreskę. Leżaki wysyłane są przez firmę leżakową.
 2. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Kupującym indywidualnie.
 3. zycienakreske.com nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn zależnych od Kupującego (m. in. podanie przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).
 4. Czas realizacji zamówień może się wydłużyć w związku z chwilowymi brakami towaru w magazynie. W tym przypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i będzie mógł anulować zamówienie, jeśli czas dostawy będzie dla niego nieodpowiedni.
 5. Na koszty dostawy składają się: koszt opakowania przesyłki oraz koszt wysyłki wg cennika danego przewoźnika.
  a) Odbiór osobisty we wcześniej ustalonym miejscu, w Warszawie – 0 zł.
  d) W przypadku zakupu towarów z różnych klas wysyłkowych, stosowany jest koszt dla najdroższej klasy wysyłkowej.
 6. Kupującemu zaleca się otwarcie przesyłki w obecności pracownika firmy przesyłkowej oraz sprawdzenie czy produkty dotarły w stanie nienaruszonym. W razie zastrzeżeń Kupujący może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki. zycienakreske.com nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie przesyłki przez firmę przesyłkową. Protokół jest warunkiem koniecznym do dalszego postępowania reklamacyjnego.

 

VII. CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny na stronie sklepu internetowego zycienakreske.com są cenami brutto. Ceny podane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Cena każdego produktu podana jest przy jego prezentacji.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Kupującego na stronie zycienakreske.com.
 3. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy dostępna jest w Koszyku po wyborze przez Kupującego formy dostawy zamówionego towaru.
 4. zycienakreske.com zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

 

VIII. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Właściciel sklepu internetowego zycienakreske.com jako sprzedawca, odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakupu produktów w sklepie internetowym zycienakreske.com, pod warunkiem zawiadomienia zycienakreske.com o wadzie w terminie 7 dni od chwili odbioru przesyłki.
 3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Kupujący jest zobowiązany wypełnić dokument reklamacji dostępny na stronie sklepu oraz przesłać prawidłowo wypełniony formularz wraz z reklamowanymi produktami listem poleconym na adres korespondencyjny zycienakreske.com tj. zycienakreske, ul. Marywilska 46/49, 03-042 Warszawa.
 4. Oprócz wypełnionego formularza reklamacji do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginalny paragon lub fakturę zakupu.
 5. zycienakreske.com dołoży wszelkich starań, aby reklamacje rozpatrywane były w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zycienakreske.com przesyłki z reklamowanymi produktami. W przypadku konieczności oczekiwania na odpowiedź producenta termin ten może ulec wydłużeniu, za co zycienakreske.com nie ponosi odpowiedzialności. Kupujący może domagać się naprawy produktu lub wymiany na nowy. W przypadku kolejnej (drugiej) reklamacji tego samego produktu może odstąpić od Umowy.
 6. W przypadku uznania reklamacji zycienakreske.com zwraca Kupującemu koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji zycienakreske.com odeśle Kupującemu reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji na koszt Kupującego.
 7. W przypadku ewentualnych sporów Kupujący ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów (ADR).

 

IX.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej z zycienakreske.com umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.
 2. Odstąpienie od umowy przez Kupującego nie będzie skuteczne jeżeli towar nosi ślady użycia.
 3. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem oraz oryginalnym paragonem lub faktura zakupu, zycienakreske.com zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Kupującego cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 11 regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (koszulki / torby / plakaty / leżaki).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Kupujący.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych do zycienakreske.com produktów ponosi Kupujący.
 7. zycienakreske.com nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

miejscowość , dnia……………………

Oświadczenie o odstąpieniu od  umowy pośrednictwa w sprzedaży  na odległość

z dnia ………………….. nr …………………

zawartej pomiędzy:

życie-na-kreskę

ul. Marywilska 46/49

03-042 Warszawa

– wpisanego do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5242312579, Regon: 380193941,

a:

imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………………………

leg. się dowodem osobistym numer i seria /PESEL ……………………………………………………………………………………

imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………………….

telefony kontaktowe (dom) ……………………………………………….……. kom. ……………………………………………………………….

 

Mając za podstawę art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy.

 

Proszę o zwrot kwoty……………………………….zł (słownie: ………………………………………………………………)

następujący rachunek bankowy…………………………………………………………………………………………………

Zwracam…………………………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

 

………………………………………………….

(PODPIS)

 

X. WYMIANA TOWARU

 1. Warunkami niezbędnymi przy wymianie towaru jest dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury zakupu oraz wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego / formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 2. Przesyłki z wymienianymi produktami należy kierować listem poleconym na adres: życie-na-kreskę, ul. Marywilska 46/49, 03-042 Warszawa.
 3. Koszt dostarczenia do zycienakreske.com wymienianych produktów ponosi Kupujący.
 4. W przypadku wymiany towaru wynikającej ze zmiany preferencji Kupującego, wszelkie dodatkowe koszty (np. ponownej wysyłki) ponosi Kupujący.

 

XI. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. zycienakreske.com dokona zwrotu należności Kupującemu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w następujących przypadkach:
  a) anulowania całego zamówienia lub jego części – w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
  b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
  c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. zycienakreske.com dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zycienakreske.com nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Kupującego, Kupujący nie dostarczy tych danych. zycienakreske.com nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest życie-na-kreskę z siedzibą w Warszawie.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez zycienakreske.com. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez zycienakreske.com informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez zycienakreske.com. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
 5. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom.
 6. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są prawidłowe.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego zycienakreske.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronie sklepu internetowego zycienakreske.com nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. zycienakreske.com dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego zycienakreske.com były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej sklepu.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zycienakreske.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Kupujący akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie zycienakreske.com statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym zycienakreske.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności kupujących.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług zycienakreske.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego zycienakreske.com.
 8. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a zycienakreske.com rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby zycienakreske.com bądź jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271), przez sąd miejscowo właściwy dla Kupującego.
 9. zycienakreske.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez zycienakreske.com, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zycienakreske.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.