Fundacja Szkoła z Klasą zaprosiła mnie do projektu Google’a, w którym miałam zilustrować 5 opowiadań napisanych przez Nauczyciela Roku, Przemka Staronia. Rozsądny, Uważna, Silna, Życzliwy i Odważny przeprowadzają nas / dzieciaki przez świat internetu, odnosząc się do przygód Harry’ego Pottera oraz postaci z komiksów DC Comics i Marvel Comics.

Jednak same teksty, choć wspaniałe, plus kilka rysunków, wydały mi się niewykorzystanym potencjałem. Agnieszka Chmielecka z Fundacji podchwyciła temat i zaangażowała Nauczycielkę Roku, Martę „Flobo” Florkiewicz-Borkowską. Wspólnie stworzyłyśmy narzędzia, które mają na celu wzmocnienie uczennic i uczniów w ich kontakcie z samymi sobą, w klasie oraz w środowisku pozaszkolnym. Do powstałych materiałów zaprojektowałam layout. W ten sposób „Asy Internetu” zmieniłyśmy w praktyczny podręcznik.

Ten projekt jest dla mnie dowodem na to, że warto dzielić się swoimi pomysłami, wychodzić poza zlecone zadania i myśleć, jak najefektywniej wykorzystać drzemiące możliwości.