Projekt okładki do książki Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989 autorstwa Kaliny Kupczyńskiej i Renaty Makarskiej. Autorki – jak wskazuje tytuł – analizują polską kulturę komiksową po 1989 roku. Odnoszą się również do mojej twórczości, co jest dla mnie ważnym wyróżnieniem.