Jacy ludzie, taka szkoła” to kolejna publikacja Fundacji Szkoła z Klasą, do której mnie zaproszono. Historie uczennic / uczniów, a także nauczycielek / nauczycieli oraz rodziców w niej zawarte, mamy nadzieję, że będą zachęcały do refleksji nad wspólnotą doświadczenia pandemii. Opowieściom tym towarzyszą komentarze badaczek / badaczy.

Zmiany w edukacji, sposobie prowadzenia zajęć, to także zmiany w naszej rzeczywistości pozaszkolnej, intymnej. Chcemy zachęcić do przyjrzenia się nie tylko temu, co jest trudne, ale też temu, co budujące. Wierzymy, że dzięki temu możemy lepiej zadbać o dobrostan społeczności szkolnej, i zamiast wracać na utarte szlaki – wzrosnąć.